Mobiele Recypark Meer ingezameld afval en meer hergebruikte voorwerpen in 2023!

Date

Al meer dan 7 jaar ligt Net Brussel aan de basis van de Mobiele Recypark. Deze rondtrekkende containerparken worden twee keer per jaar opgezet, in de lente en de herfst, in 14 deelnemende gemeenten.

Het doel van dit mobiele containerpark is om het afval zo dicht mogelijk bij de burgers op te halen, om het grofvuil van de Brusselaars en Brusselsen mee te nemen en dit het meest geschikte recyclagekanaal te laten volgen. En dan hebben we het nog niet eens over het aanbieden van een efficiënte, gebruiksvriendelijke nabijheidsdienst om de verleiding van sluikstorten te vermijden.

In 2023 zette Net Brussel gedurende 198 dagen Mobiele Recypark in en zorgde en financierde het de logistiek en de afvalverwerking. De gemeenten van hun kant zetten hun gemeentepersoneel in voor de verwelkoming en begeleiding van de burgers gedurende deze dagen. 

Meer ingezameld afval 

Dankzij deze campagnes heeft het Gewestelijk Agentschap voor Netheid een stijging van de ingezamelde hoeveelheden vastgesteld. 1.780 ton afval ingezameld door de Mobiele Recypark in 2023 tegenover 1.685 ton in 2022. 

Met 1.490 ton staat grofvuil nog steeds op de eerste plaats. Dit wordt gevolgd door afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (186 ton) en huishoudelijk klein chemisch afval (103 ton). 

Meer hergebruik

Net Brussel, dat actief werkt aan de verbetering van het percentage ingezamelde voorwerpen dat kan worden klaargemaakt voor hergebruik, heeft bovendien tijdens de Mobiele Recypark 2023 een proefexperiment gelanceerd om aan de voorwerpen een tweede leven te geven. 

In samenwerking met 6 gemeenten (Watermaal-Bosvoorde, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Elsene, Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem) werd het klassieke inzamelsysteem uitgebreid om potentieel herbruikbare voorwerpen, producten of componenten te identificeren.

Concreet hebben Net Brussel en twee spelers uit de sociale economie, ViteSBE en Spullenhulp, extra containers voor hergebruik ter beschikking gesteld van de burgers.

De ingezamelde hoeveelheden zijn zeer bemoedigend, met 43 ton hergebruikte voorwerpen, waaronder : 

  • Kleine alledaagse voorwerpen (decoratie, snuisterijen, keukenelementen) : 8 ton
  • Textiel : 8 ton
  • Meubilair : 8 ton
  • Boeken : 7,5 ton
  • Vrijetijdsspullen : 5,2 ton
  • Kleine elektrische apparaten : 3,5 ton
  • Fietsen : 2,1 ton
  • Matrassen : 0,8 ton 

Door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ingezamelde afvalstoffenhulpbronnen terechtkomen in de tweedehandsnetwerken van ViteSBE en Spullenhulp, bevordert Net Brussel de korte circuits en draagt het bij tot de sociale en circulaire economie. 

De volgende Mobiele Recypark komen terug in het voorjaar van 2024. 

"Voor elke ton afval die vermeden wordt, wordt 60 ton hulpbronnen bespaard. Ik ben dus heel blij met het succes van de mobiele Recypark-campagnes van Net Brussel in samenwerking met de actoren van de sociale economie, want ze hebben een dubbel voordeel: ze bieden de Brusselsen en Brusselaars een oplossing om hun grofvuil zo dicht mogelijk bij huis weg te doen en ze garanderen ook dat de ingeleverde spullen een tweede leven krijgen." Alain Maron, Brussels Minister voor Milieu en Openbare Netheid