Snellere verwerking van afvalovertredingen

Datetime

Net een jaar geleden, op 1 juni 2023, voerde Net Brussel de bestuurlijke transactie in. Dankzij deze procedure kunnen zijn personeelsleden die boetes uitdelen aan overtreders een snellere afhandeling van hun dossier voorstellen voor bepaalde vervuilingsdaden.

Het doel van deze tekst is om bij te dragen tot schonere straten en een betere levenskwaliteit voor de Brusselaars door de procedures te versnellen.

Voordat deze maatregel werd ingevoerd, leidde het bestraffen van afvalgerelateerde overtredingen soms tot langdurige juridische procedures die 6 maanden tot een jaar konden duren, of in sommige gevallen zelfs langer.
Sinds een jaar kunnen de personeelsleden van Net Brussel aan afvalovertreders echter rechtstreeks voorstellen om strafrechtelijke of administratieve procedures te vermijden via de bestuurlijke transactie. In dit geval krijgen ze een overschrijving die binnen 2 weken moet worden betaald. Eventuele vervolgingen gaan dan niet door en de procedure verloopt veel sneller.

De maatregel, die geleidelijk op het terrein werd toegepast en aanvankelijk uitsluitend gericht was op weggegooide sigarettenpeuken, heeft al effect gehad in het hele Gewest.

Tussen 1 juni en 31 december 2023 verstuurde de dienst Recherche en Verbalisatie van Net Brussel 362 transactievoorstellen voor een totaalbedrag van 27.745 euro. Van dit bedrag werd bijna 20.000 euro betaald, wat neerkomt op een inningspercentage van meer dan 70%.

De cijfers voor begin 2024 zijn al even bemoedigend, met 247 voorgestelde transacties en 11.200 euro geïnde bedragen op een totaal van 17.775 euro. Het inningspercentage ligt hier dicht bij 65%, maar dit cijfer zal meer dan waarschijnlijk naar boven worden bijgesteld omdat de betalingstermijn nog steeds loopt voor bepaalde overtredingen die onlangs zijn begaan.

Net Brussel is tevreden om te zien dat deze maatregel al de eerste effecten heeft, want ook al worden sigarettenpeuken door een minderheid van de mensen weggegooid, de gevolgen van dit gebaar, dat misschien triviaal lijkt, zijn negatief voor het milieu en de levenskwaliteit. Om een idee te geven, naar schatting worden er wereldwijd elke seconde 137.000 sigarettenpeuken op straat gegooid. Eén peuk bevat bijna 2.500 giftige stoffen.

Het Agentschap kan ook aankondigen dat de versnelde procedure vanaf 1 september wordt verlengd. Vanaf deze datum zal de voorgestelde bestuurlijke transactie, die varieert tussen 75 en 350 euro, ook betrekking hebben op overtredingen inzake sortering, met uitzondering van zakken met gevaarlijke stoffen, die volledig verboden zijn. Deze overtredingen zullen verder afgehandeld worden via de klassieke procedure zoals hierboven beschreven.

En ook in september zullen weggegooide blikjes en ander klein afval door deze maatregel betroffen zijn. Net Brussel onderzoekt de mogelijkheid om nog verder te gaan door andere overtredingen aan de bestuurlijke transactie toe te voegen, zoals bepaalde illegale stortingen van vuilniszakken, houten planken of huishoudelijke producten die maar al te regelmatig in de buurt van openbare vuilnisbakken of glasbakken belanden.

«Het doel is om Brussel op lange termijn schoner te maken en zo de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren. Met dit nieuwe repressiemiddel, dat nu een jaar van kracht is, kunnen personen die de openbare ruimte niet respecteren sneller en efficiënter worden gestraft. Deze maatregel is een belangrijke stap om het gevoel van straffeloosheid te verminderen. De implementatie van de gewestelijke strategie voor stedelijke netheid ‘’clean.brussels’’ wordt dagelijks voortgezet.» De Brusselse minister van Leefmilieu en Openbare Netheid

De strijd tegen sluikstorten is een van de 14 strategische doelstellingen van het gewestplan «Clean.brussels» voor een schoner gewest vandaag en morgen. Dit plan is sinds de goedkeuring in november 2022 van kracht is. Meer informatie: https://clean.brussels/nl